Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Türkiye İklim Değişikliği 5. Ulusal Bildirimi hazırlandı ve BMİDÇS Sekretaryasına sunuldu

Ekim 02, 2013

2004 yılında taraf olunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 5. Ulusal Bildirim hazırlandı ve BMİDÇS Sekretaryasına sunuldu.

 

Ülkemiz 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’ne taraf olmuştur ve söz konusu sözleşmenin sorumlulukları gereğince Türkiye, BMİDÇS Sekretaryasına ülkemizin İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerini sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda 2007 yılında sunulan Türkiye’nin İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildiriminin ardından 5. Ulusal Bildirim (2, 3, 4 ve 5. Bildirimler tek bir başlık altında toplanarak) yayınlandı.

           

Bakanlığımızın koordinasyonunda tamamlanan hazırlanan İklim Değişikliği 5. Ulusal Bildirim Raporu;

 

  •   Ulusal şartlar,
  •   Sera gazı emisyon ve yutak envanteri,
  •   Politika ve önlemler,
  •   Sera gazı projeksiyonları,
  •   İklim değişikliği etkileri, etkilenebilirlik ve uyum,
  •   Finans ve teknoloji
  •   Araştırma ve sistematik gözlem ile
  •   Eğitim, öğretim ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi

            olmak üzere sekiz ana bölümden oluşuyor.

Bildirim, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler ve akademik çevrelerin etkin katılımı ve işbirliği ile hazırlandı. Ulusal Bildirim, ülkemizin iklim değişikliği bağlamında mevcut ve gelecek durumunu ortaya koyabilecek nitelikte bütüncül bir yaklaşımla ve bilimsel yöntemlerle hazırlanmış son derece kapsamlı bir rapor olmasının yanı sıra uluslararası iklim değişikliği politikalarının ulusal politikalara entegre edilmesinde önemli bir role sahip bir belgedir.

           

5. Ulusal Bildirim’in hazırlanması sürecinde özellikle kurumlar arası koordinasyonun ve etkin paydaş katılımının sağlanması konusunda önemli deneyimler kazanıldı. Bunun yanı sıra, bundan sonraki bildirimlerin hazırlanması sürecinde kullanılmak üzere ülkemizde iklim değişikliği politikalarının belirlenmesinden sorumlu olan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu üyelerinin Ulusal Bildirimin ilgili bölümüne ilişkin bilgileri girebileceği bir internet sitesi ve veritabanı geliştirildi. Ayrıca bu internet sitesi, iklim değişikliği çalışmalarını bildirmek isteyen bütün vatandaşların kullanımına açık olacak biçimde tasarlandı. Bu sayede paydaşlar arası iletişim ve koordinasyonun hızlandırılması ve etkinleştirilmesi ile Ulusal Bildirimlere referans olabilecek nitelikteki kaynakların düzenli bir biçimde arşivlenmesi amaçlanıyor.


 Türkiye İklim Değişikliği 5. Ulusal Bildirimine ulaşmak için tıklayınız