Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Öğrenciler, iklim değişikliğini yeteri kadar bilmiyor!

Mayıs 03, 2013

Bakanlığımız ile TÜBİTAK TÜSSİDE’nin ortaklaşa yürüttüğü “İklim Değişikliği’nin Etkileri ve İklim Değişikliğine Uyum Konularında Farkındalık Geliştirme” Projesi kapsamında 7. Sınıf öğrencilerinin “iklim değişikliği ve küresel ısınma” konularındaki algılarını ölçmeye yönelik yapılan anket sonuçlarına göre, “iklim değişikliği” önemli bir çevre sorunu değil. Ayrıca ankete katılan öğrencilerin yarısı “iklim değişikliği” kavramına yabancı.

Anket sonuçlarına ilişkin bazı çarpıcı bulgular şöyle:

Araştırmaya toplam 646 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler, proje kapsamında Türkiye’nin dört coğrafi bölgesini (Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu) temsil etmektedir. Her ilden bir merkez ve bir taşra okulu çalışma amacıyla seçilmiştir. Öğrencilerin 434’ü merkez okullardan, 210’u ise taşra okullarından çalışmaya katılan öğrencilerdir.

Öğrencilere anket kapsamında ilk olarak çevresel kaygıları sorulmuş ve kendileri için en önemli 3 çevresel sorunu belirtmeleri istenmiştir.

Katılımcıların %71.1’i hava kirliliğini en önemli çevre sorunu olarak belirtirken,

%36.4 çöpleri,

%36.4 ise ozon tabakası ile ilgili sorunu en önemli sorunlar arasında açıklamıştır.

Öğrenciler tarafından en önemsiz olarak tanımlanan sorunlar çöplerin yönetimi ve sellerdir.

İklim değişikliği sadece küçük bir öğrenci grubu tarafından (%18.3) öncelikli çevre sorunu olarak tanımlanmasına karşın, öğrencilerin yarıdan fazlası (%53) iklim değişikliğini kişisel olarak öneme sahip bir sorun olarak tanımlamaktadır. Bu önem, hava ve sıcaklık yönelimleri ve mevsimler üzerindeki etki, sağlık üzerindeki etki, yaşam tarzı üzerindeki etkiler ve doğal afetler nedeniyle atfedilmektedir.

Öğrencilerin %23.8’i iklim değişikliği kavramını duymadıklarını belirtirken, %22.7’si bu kavramı duyup duymadıklarından çok emin olmadıklarını belirtmişlerdir.

Öğrencilerin sadece %51.5 lik bir kısmı iklim değişikliği kavramını duydukları yönünde olumlu dönüt vermişlerdir. Öğrencilerin iklim değişikliği ile ilgili bilgi/haber kaynaklarının başında televizyon gelirken bunu internet, gazeteler ve okul takip etmektedir. Devlet ve Belediyelerin konu üzerindeki bilgilendirme çalışmaları öğrencilerden tarafından minimal düzeyde bilgi kaynağı olarak gösterilmiştir.

Bulgularda ortaya çıkan, öğrencilerin iklim değişikliğini küresel bir perspektiften algıladıkları, modern hayatın bir sonucu olarak gördükleri ve Amerika örneği gibi gelişmiş ülkeleri suçladıklarıdır. Çalışmanın en önemli bulgularından biri öğrencilerin iklim değişikliğine karşı, süreci değiştirmek için, kendilerinin birşey yapamayacağını düşünmeleri ve radikal değişimlere ihtiyaç olduğunu belirtmeleridir.

Öğrencilere iklim değişikliğine karşı yapılabilecekler sorulduğunda öğrencilerin eğitimin önemini (%26.3) vurgulamışlardır. Bunun dışında ozon tabakasının onarılması, CFC kullanımının azaltılması, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi öneriler sunulmuştur. Sorumlu olarak ise birey ve toplum (%22.7), çevre üzerine çalışan organizasyonlar, endüstri ve devlet gösterilmiştir. Bu soruda az bir öğrenci grubu tarafından önerilen enerji tüketiminin azaltılması yorumu öğrencilerin enerji tasarrufu ile iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi çok farkında olmadıklarını göstermektedir.

Çalışmanın son bölümü öğrencilerin belli davranışları hangi amaçla yaptıklarını araştırmıştır. Öğrencilere göre, geri dönüşümün öncelikli olarak çevreyi koruma amaçlı daha sonra para tasarrufu ve sağlık nedenleri ile yapıldığı ortaya çıkarken, kullanılmayan ışıkların kapatılması ve enerji tasarruflu ampüllerin alınması para tasarrufu yapmak amacıyla, organik yiyeceklerin alınması ve bisiklet ve ya yürüme yoluyla ulaşım ise sağlık nedenleri ile yapılmaktadır.