Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Açılış Toplantısı

Ekim 09, 2012

Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin pazar mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market Readiness (PMR))” adıyla yeni bir teknik destek programı hayata geçirilmiş olup, söz konusu teknik destek programından ülkemizin de yararlanması için bir hibe sağlanmış ve bahse konu hibeye ilişkin Dünya Bankası ile Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan "Piyasaya Hazırlık Teklifi için Hibe Anlaşması Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Çoklu Donör Fonu TF010793 Hibe No'lu Hibe Anlaşması, 6 Ocak 2012 tarihli ve 28165 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


PMR faaliyetleri Hazırlık ve Uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşmakta olup, halihazırda hazırlık aşamasında olan ülkemiz, uygulama aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetlerin iş planını, ayrıntılı bütçesini ve ihtiyaç analizini içeren Proje Teklif Belgesini Dünya Bankası'na yıl sonuna kadar göndermeyi hedeflemektedir. Dünya Bankası tarafından söz konusu Proje Teklif Belgesi'nin onayının ardından hibe aktarımı sağlanacak ve projenin uygulama aşamasına geçilecektir.

 

Bu çerçevede,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dünya Bankası ile yürüttüğü Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesinin açılış toplantısı 04.10.2012 tarihinde saat10.00'da İstanbul/Taksim Point Otelde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıda,Küresel karbon piyasasındaki gelişmeler ve buna bağlı olarak Türkiye’de yapılan çalışmalar ve bu kapsamda 25.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğe ilişkin bilgi verilmesinin ardından, 2012 sonrası yeni karbon ticareti mekanizmaların oluşturulmasında öncü rol oynayan 25 ülkenin bir araya geldiği Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı’nın ve Türkiye’ninbu ülkeler arasında olmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca söz konusu proje kapsamında yapılması planlanan çalışmaları içeren pazara hazırlık ortaklığı teklifinin içeriğinden bahsedilerek, sunumlar sonrasında gerçekleştirilen panelde paydaşların görüşleri alınmıştır. 


Kalabalık bir katılımcı grupla gerçekleştirilen toplantıda Küresel pazarda rekabet eden Türk özel sektörünün dünyada şekillenmekte olan iklim değişikliği rejimini yakından takip etmesi ve buna bağlı olarak oluşan ekonomik dönüşümün getirdiği risklere karşı gerekli önlemleri alıp, yarattığı fırsatları ise zamanında kullanabilmesinin önemi vurgulanarak bundan sonraki dönemde kamu ve özel sektör işbirliğinde yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.


Toplantı sunumlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz....

Türkiye Karbon Piyasası.pdf 

Karbon Piyasasına Hazırlık Programı.pdf

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi.pdf