Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Nisan 25, 2012

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan ve Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 25 Nisan 2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik kapsamında ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, çimento, demir-çelik, seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi sağlanacaktır.

Böylece, ülkemizin sera gazı emisyonlarının daha kesin şekilde hesaplanması mümkün olacak, toplam emisyonların en az yarısı tesis seviyesinde belirlenmiş olacak, Bakanlığımızın yetkilendirdiği Bağımsız Kuruluşlar tarafından doğrulanacak ve tesisler tarafından raporlanacaktır. Yönetmelik kapsamında tesislerin raporlama yükümlülüğü 2016 yılında başlayacaktır. Yönetmelik ile, AB Çevre Faslı müzakerelerinde önemli bir adım atılmıştır.

Yönetmelik kapsamına giren tesisler, her yıl düzenli olarak izleme, doğrulama ve raporlama sürecine tabi olacaktır. Oluşturulan doğrulama sistemi ile,  tesis bazında hazırlanmış olan emisyon raporlarının Bakanlığa gönderilmeden önce bağımsız kuruluşlarca yerinde inceleme yapılarak doğruluğunun kontrolü sağlanmış olacaktır.

Yönetmeliğin uygulanması ile, tesis bazında sera gazı emisyonlarına ilişkin şeffaf, doğru, karşılaştırılabilir, tam ve tutarlı veri ve bilgiüretimi sağlanmış olacaktır. Bu sayede ülkemizin iklim değişikliği politikalarının oluşturulmasına ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda atılacak adımların uygulanmasına yönelik temel altyapı oluşturulacaktır.

"Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” metnine ulaşmak için tıklayınız.