Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Türkiye’de İklim Değişikliği İle Mücadelenin Yönetimi İçin Kapasitelerin Artırılması Projesinin Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

Aralık 22, 2010

    Türkiye’nin iklim değişikliği uluslararası müzakerelerine etkin katılımının sağlanması ve gönüllü karbon piyasalarında daha iyi deneyimler elde ederek kapasitelerinin geliştirilmesi hedefi ile gerçekleştirilen Türkiye’de İklim Değişikliği İle Mücadelenin Yönetimi İçin Kapasitelerin Artırılması Projesinin Kapanış Toplantısı, 20 Aralık 2010 tarihinde Saklı Bahçe Turhan Günay Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

             

 

        Müsteşar Yardımcımız Sayın Sedat KADIOĞLU ve  BM Türkiye Koordinatörü, UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi Sayın  Shahid NAJAM’IN açılış konuşmalarını gerçekleştirdikleri Kapanış Toplantısında, Sayın Sedat KADIOĞLU, projenin Türkiye’de karbon piyasalarına ilişkin farkındalığın arttırılması yönünde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak projenin yürütülmesinde desteği olan ve emeği geçen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türk Sanayicileri ve İşadamları

Derneği (TÜSİAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Bakanlığımız personeline teşekkür etmek istediğini belirtmiştir.

 

        Toplantıda  “Dünyada ve Türkiye’de Karbon Piyasaları”, “Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye” ve proje kapsamında yapılan faaliyetleri konu alan  “Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması Projesi Çıktıları” başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Dünyada ve Türkiye’de Karbon Piyasaları.pdf

Uluslararası İklim Müzakereleri ve Türkiye.pdf

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması Projesi Çıktıları.pdf 

Ayrıca Bakanlığımız tarafından hazırlanan Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliğine dair bir sunum yapılmış olup, Tebliğ kapsamında hazırlanan Elektronik Kayıt Sisteminin uygulanmasına yönelik bir örnek çalışma yapılmıştır.

Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliğ.pdf