Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü

İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü Görevleri;

  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Protokolleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ulusal koordinasyonu sağlamak,
  • Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde ulusal odak noktalığı görevlerini yürütmek,
  • İklim değişikliğinin etkileri, etkilenebilirlik ve uyum, sera gazı emisyonlarının azaltılması, finansman ve teknoloji transferi konularına yönelik politika ve strateji geliştirmek, ulusal ve bölgesel işbirliği çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve yasal mevzuat hazırlamak,
  • Enerjinin verimli kullanılması,  yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerjinin kullanılması konularında çalışmalar yapmak,
  • Uluslararası sözleşme ve protokoller kapsamında ülkenin yerine getirmekle yükümlü olduğu ulusal raporları hazırlamak veya hazırlatmak,
  • Daire başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.