Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü

Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

  • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin ve bu maddelerin alternatifleri olan sera gazlarının kullanılması, geri kazanılması, bertarafı ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve mevzuat hazırlamak,
  • Ozon tabakasını incelten maddeler ve bu maddelerin alternatifleri olan sera gazları ile ilgili olarak politika ve stratejiler oluşturmak,
  • Ozon tabakasını incelten maddelere dair Montreal Protokolü kapsamında ulusal odak noktası görevini yürütmek,
  • Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin diğer kurumlarla koordinasyon içinde Montreal Protokolü Sekretaryasına raporlama yapmak,
  • Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak,
  • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin ve bu maddelerin alternatifleri olan sera gazlarının ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, ülke içinde kullanımına yönelik izleme ve denetim çalışmalarını sürdürmek ve  ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında görev yapmak. 

                                                   

Değişiklikler ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılması ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılması, bu maddelere alternatif olan ancak küresel ısınmaya yol açan kimyasalların kullanımının takibi amacıyla Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM) sitesi hazırlanmıştır. 

 

Bu bağlamda Çevrenin Korunması İiçin Kontrol Altına Alınan Kimyasalların Denetim Sistemi kurulmuş olup aşağıdaki linkten siteme giriş yapabilirsiniz. 

OTİM -Veri Giriş Programı

                                        

                                                OZZY OZON