Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü > OrtakUygulamaDenetlemeKurulu

Ortak Uygulama Danışma Komitesi (JISC), CMP’nin verdiği yetki ile CMP’nin kılavuzluğunda, diğer görevlerine ek olarak, Ortak Uygulama (JI) projelerinden elde edilen emisyon azaltımı birimlerinin doğrulanması işlemini JISC kapsamındaki doğrulama prosedürünü takip ederek denetler. Komite üçü geçis sürecindeki ülkelerden, üçü Ek-1 dışı ülkelerden ve biri de küçük ve gelişmekte olan ada devletlerinden olmak üzere toplam 10 üyeden oluşur.

 

JISC’in usül kuralları ;

JISC için usül kuralları ilk olarak CMP’in ilk toplantısında oluşturulmuştur ve taslak kurallar CMB’nin talebi üzerine JISC tarafından  ilk toplantıda detaylandırılırmıştır (JISC 1, Ek 1).  JISC’in taslak usül kuralları CMP’nin ikinci toplantısında kabul edilene kadar geçici olarak uygulanmıştır (2/CMP.2, paragraf 1).

JISC’in rolü (www.jirulebook.org)

JISC’in görevleri şunları içerir:

  • Yetkilendirilmiş Bağımsız kuruluşların akreditasyonu ve akreditasyon için standard ve prosedürlerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi;
  • Düzenli aralıklarla izleme ve referans değer belirmeye dönük kılavuzve ve kriterlerin gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde yenilenmesi;
  • Ortak Uygulama (JI) projeleri için proje tasarım belgeleri geliştirilmesi;
  • Gerekli görüldüğü takdirde belirleme ve doğrulamanın gözden geçirilmesi;
  • Gerek duyulabilecek her hangi ek usül kurallının geliştirilmesi; ve
  • CMP’ye faaliyetler hakkında rapor verilmesi.

JISC’in tüm görevlerinin tam listesi  9/CMP.1 nolu kararın ekinde paragraf 3’dedir.