Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü > MethodlojiPaneli

Metodolojiler Paneli (Meth Panel) Yürütme Kuruluna referans değer ve izleme metodolojileriyle ilgili farklı konularda tavsiye verir.

Metodoloji Panel’in görevleri şunları içerir:

  • Yeni referans değer ve izleme metodolojileriyle ilgili tavsiye verilmesi;
  • Literatür taraması yapılması için uzmanların seçilmesi;
  • Metodolojilerin uygulanabilirliklerinin genişletilebilmesi için seçenekler hakkında tavsiye verilmesi
  • Proje katılımcılarının uygun metodolojileri seçebilmelerine yardımcı olmak üzere araçlar yaratılması; ve
  • Proje tasarım belgesinin referans değer ve izlemeye ilişkin bölümlerinin gözden geçirilmesi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Temiz Kalkınma Mekanizması Yürütme Kurulu (CDM-EB) tarafından onaylanan metedolojilere UNFCCC Onaylanan Methodolojiler linkinden ulaşabilirsiniz.