Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü > CDMYurutmekurulu

TKM (Temiz Kalkınma Mekanizması) Yürütme Kurulu, Kyoto Protokolü altındaki TKM’nin yürütülmesini sağlamaktadır. Bu yapı, yürütücü birimlerin akredite edilmesi de dahil olmak üzere, TKM’nin günlük işleyişi ile ilgili çeşitli görevler üstlenmektedir. Bu kurul, her beş  Birleşmiş Milletler bölgesel grubundan birer tane, gelişmekte olan küçük ada devletlerinden bir tane ve Ek-1 ile Ek-1 dışı ülkelerden ikişer tane olmak üzere toplam 10 üyeden oluşur. Sadece Kyoto Protokolü’ne taraf olmuş ülkelerin temsilcileri bu kurulda hizmet verebilirler.

 

TKM Yürütme Kurulu’nun Çalışma Esasları   

TKM yöntem ve prosedürleri hakkındaki ek, Yürütme Kurulu’nun çalışma esaslarını  içermektedir (Karar 3/CMP.1 Bölüm C’nin ilgili kısımları). İlk oturumunda, CMP.1 Marakeş Uzlaşısı ve COP tarafından 2001’de TKM’nin hızlı başlangıcından bu yana tavsiye edilmiş, “Yürütme Kurulu’nun çalışma esaslarını da içeren tüm taslak kararları kabul etmiştir.

Kararlar ve Belgeler

Temiz Kalkınma Mekanizması Yürütme Kurulu’nun (TKM YK) kararları doğası itibariyle hiyerarşiktir ve TKM YK’sının raporlarında ve raporlarının eklerinde yayınlanır.  Karar alma ve karar uygulama görevleri dikkate alınarak, TKM YK’nin kararları üç ana başlığa bölünebilir:

1.      Düzenleyici birimin işlemesine ilişkin yürütme içerikli kararlar  ,

2.      Proje faaliyet döngüsü süresince TKM’nin yöntem ve prosedürlerinin uygulanmasının denetlenmesine  ilişkin düzenleyici içerikli kararlar ,

3.      Yöntem ve prosedürlerin proje katılımcıları ve/veya denetleyici kuruluşlar tarafından izlenmesine ilişkin kararlar.