Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü > DOE

DOE

Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi (DOE) potansiyel bir projenin TKM’nin uygunluk koşullarının tümünü yerine getirip getirmediğini (onaylama) ve projenin sera gazı emisyon azaltımı sağlayıp sağlamadığını (doğrulama ve sertifikasyon) değerlendiren bağimsız denetçilerdir. TKM Yürütme Kurulu tarafından akredite edilir ve COP/MOP tarafından uzmanlıkları doğrultusunda bu görevleri icra etmek üzere atanırlar.

Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçilerin iki temel görevi vardır:

  • Önerilen TKM proje faaliyetlerini onaylar ve bir gözden geçirme talebi olmadığı takdirde 8 hafta içerisinde geçerli sayılacak bu projelerin kaydını talep eder.
  • Kayıt edilmiş TKM proje faaliyetinden kaynaklanan emisyon azaltımını doğrular ve bu çerçevede Yürütme Kurulu’ndan Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltım (CER) birimlerinin düzenlenmesini talep eder. Bu birimlerin teslimi 15 gün içerisinde bir gözden geçirme talebi olmadığı sürece nihai halini alır.

UNFCCC CDM-DOE Listesi

AIEs

Yetkilendirilmiş Bağımsız Kuruluşlar (AIEs) potansiyel bir projenin JI’nın (Ortak uygulama) tüm uygunluk koşullarını yerine getirip getirmediğini (belirleme) ve projenin seragazı emisyon azaltımı sağlayıp sağlamadığını (doğrulama) değerlendiren bağımsız denetçilerdir. Ortak Uygulama Danışma Komitesi (JISC) tarafından uzmanlıkları doğrultusunda bu görevleri icra etmek üzere akredite edilirler.

Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi sadece akredite oldukları sektörde belirleme ve doğrulama yapma iznine sahiplerdir.

Temiz kalkınma mekanizması altındaki Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçiler Madde 6 uyarınca Ortak Uygulama Danışma Komitesi (JISC) akreditasyon prosedürlerini onaylayana kadar geçici olarak Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi görevini yürütebilirler.

UNFCCC JI-AIE Listesi