Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü > CITL

AB Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) Kayıt Düzenlemesi 2216/2004/EC kapsamında, her üye ülke Topluluk Bağımsız İşlem Kayıtları (CITL) ve diğer ulusal sistemler ile bağlantılı ulusal bir kayıt sistemi oluşturur . Her ulusal kayıt sistemi Avrupa’daki tüm sistemlerin tek bir şemsiye altında güvenli, uyumlu ve düzgün entegrasyonunu sağlayan bu omurgaya bağlanır. CITL ile birlikte tüm kayıt sistemlerinin toplamı Kayıtlar Sistemi olarak işlemektedir. Etkilenen her kuruluşun emisyon tahsisleri kayıt sistemindeki hesaplarına aktarılır.

 

AB emisyon ticareti

 

Kyoto birimlerini kullanan ulusal veya bölgesel emisyon ticareti sistemleri de uzlaşmalarını bu kayıt sistemleri üzerinden gerçekleştirirler.  Örneğin Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi ikinci fazı altında, AB emisyon tahsisleri bahsi geçen sistem altında ticareti yapılabilecek şekilde düzenlenmiş belirli Kyoto birimleridir. Bu nedenle AB emisyon tahsis işlemleri otomatik olarak Kyoto Protokolü altindaki işlemler olarak kayıt altına girer.

 

AB emisyon ticareti mevzuatı, Kyoto Protokolünde kabul edilen kuralların üzerine ve ötesine kurallar koyduğu için, bir ek işlem kayıt sistemi de Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmaktadır. Topluluk Bağımsız İşlem Kaydı (CITL) sistemi AB Emisyon Ticaret Sisteminin 2005’teki başlangıcından beri yürürlüktedir ve şu an itibariyle AB kayıtları bu sistemler ile birlikle çalışmaktadır.

 

2008’deki Kyoto taahhüt döneminin başlangıcı için, AB kayıt sistemleri bağlantılarını CITL’den ITL’e çevirdiler. ITL (Uluslararası İslem Kayıt Sistemi) AB ve AB-dışı kayıt sistemleri tarafından önerilen işlemler üzerinde “Kyoto kontrolü” yapmaktadır. AB kayıt sistemlerini ilgilendiren işlemlerde, ITL bu işlemi CITL’e iletecek ve böylelikle CITL AB Emisyon Ticaret sistemi kapsamında tanımlanan ilave denetlemeler de yapılabilecektir.