Skip Navigation LinksAna Sayfa > Projeler

Projeler

 • Türkiye'nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması

  • Tarih: 2010-2011
   Süre: 1 yıl
   Bütçe: 1,615,000 USD

              

 • Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

  • Başlangıç Tarihi: Ağustos 2008 
   Süre: 3 yıl
   Proje Ortakları: UNDP, FAO, UNIDO, UNEP, ÇOB ve ilgili kamu kurumları
   Proje Amaçları: İklim değişikliğine uyumun Türkiye’nin ulusal planlarına entegrasyonu, İklim değişikliği risklerinin yönetimi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, Seyhan Nehri Havzası’nda toplum esaslı uyum kapasitesinin geliştirilmesi, İklim değişikliğine uyumun Türkiye’deki BM programlama çerçevesine entegrasyonu.

   

                    

   

 • Küresel Çevre Anlaşmalarının Yönetiminde Ulusal Kapasitenin Değerlendirilmesi Projesi

  • Başlangıç Tarihi: Ekim 2008
   Süre: 1,5 yıl
   Proje Ortakları: UNEP, ÇOB
   Proje Amaçları: Ülke önceliklerinin belirlenerek küresel çevre anlaşmalarına (İklim değişikliği, biyoçeşitliliğin korunması ve çölleşme ile mücadele) yönelik kapasite geliştirmek.
 • Türkiyenin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planının Geliştirilmesi Projesi

  • Başlangıç Tarihi: Şubat 2009
   Süre:2 yıl
   Proje Ortakları: UNDP, ÇOB, ilgili kamu kurumlar. Proje İngiltere Dış işleri Bakanlığı Stratejik Programı Fonu "Low Carbon High Growth (Düşük Karbon Yüksek Büyüme) Programı" kapsamında desteklenmektir.  
   Proje Amaçları: İklim değişikliği ile mücadele stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik olarak ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi, iklim değişikliği stratejisi ve eylem planının oluşturulması.

               

 • İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Kapasitelerin Artırılması Projesi

  Başlangıç Tarihi: 31 Aralık 2008
  Süre: 1,5 Yıl
  Proje Ortakları: UNDP, TÜSİAD, ÇOB
  Proje Amaçları: Projeyle, Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği müzakerelerine etkin katılımının sağlanması ve gönüllü karbon piyasalarında daha iyi deneyimler elde ederek Kyoto Protokolü’nün esneklik mekanizmalarından yararlanması yönünde kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

   

  Hedeflenen Çıktılar: 

   

  o   Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında, Türkiye’nin uygun konumunun belirlenmesi ve taraf ülkelere bu konumunun sergilenmesi

   

  o   Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği politika diyaloğu çerçevesinde konumunun güçlendirilmesi

   

  o   Gönüllü karbon piyasası projelerinin onay mekanizmasının ve buna bağlı ulusal hükümlerin, yönetmeliğin oluşturulması için önerilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına dönü ilgili paydaşların yetkinliklerinin sağlanması

   

  o   Karbon piyasaları ile ilgili bilgi portalının hazırlanması

   

  o   Enerji sektörü, ağaçlandırma ve katı atık yönetimi alanlarında üç farklı Proje Niyet Notlarının hazırlanması

   

  Sunumlar ve İlgili Dökümanlar için tıklayınız..

   

   

 • HCFC Sonlandırma Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

  • Başlangıç Tarihi: Ocak 2009
   Süre: 2 yıl
   Proje Ortakları: UNIDO

   Proje Amaçları: Ülkemizde ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan sektörlerin bir değerlendirmesi yapılarak, bu maddelerin kullanımına son verilmesine yönelik olarak teknik ve finansal ihtiyaçların belirlenmesi, yatırım projelerine temel teşkil edecek sektör analizlerinin yapılması

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi

  • Başlangıç Tarihi: Haziran 2009
   Süre: 2 yıl
   Proje Ortakları: UNIDO

   Proje Amaçları: Montreal Protokolünün yükümlülüklerinin uygulanmasında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bu amaca yönelik yapılacak faaliyetlerin teknik ve finansal olarak desteklenmesi

 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafı Projesi

  • Başlangıç Tarihi: Kasım 2009
   Süre: 2 yıl
   Proje Ortakları: UNIDO

   Proje Amaçları: Ozon tabakasını incelten maddelerin belirlenecek çeşitli kaynaklardan toplanarak etkin bir şekilde bertarafının sağlanması, buna ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulması, gerekli teknik altyapı ve teknolojilerin belirlenmesi

 • Köpük Sektörüne Yönelik Pilot Proje

  • Başlangıç Tarihi: Mayıs 2010
   Süre: 1 yıl
   Proje Ortakları: UNDP

   Proje Amaçları: HFO-1234ze gazının XPS (Polistren) köpük üretiminde kullanımının pilot uygulama ile denenmesi ve olumlu sonuç alınması durumunda diğer sektör temsilcilerine tanıtımı

 • Türkiye'nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması

  • Tarih: 2005 Agustos- Ekim 2006  
   Süre: 1 yıl
   Bütçe: 405.000 USD
  • Proje Ortakları : COB, GEF ve diğer kamu kurum ve kuruluşları