Skip Navigation LinksAna Sayfa > İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu

       İklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla görev yapan 2012/2 Sayılı Genelge ile yeniden yapılandırılan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ile ulusal hava emisyonları envanterinin ülkemize özgü bilgileri içerecek şekilde iyileştirilebilmesi, sektörel olarak emisyon oluşumuna katkısı bulunan faaliyet alanlarına bağlı detaylı bilgi toplanabilmesi, ulusal emisyon faktörlerinin geliştirilebilmesi ve emisyon azaltımına esas olacak stratejilerin belirlenmesi amacıyla kurulan 2012/2 sayılı Genelge ile kurulan Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu yeniden yapılandırılarak İklim Değişikliği Ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kuruluoluşturuldu.

 

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2013/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi7 Ekim 2013 tarih ve 28788 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

İklim değişikliği ve hava yönetimi konularının birbiriyle ilişkili, bütüncül olarak ele alınması gereken konular olduğu ve iki kurulun üye kurum ve kuruluşları büyük oranda benzerlik gösterdiği göz önünde bulundurularak Bakanımızın Başkanlığında çalışmalarını yürütecek olan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile yakın iki çalışma alanını kapsayan faaliyetlerin tek bir koordinasyon kurulu eliyle yürütülmesi amaçlanıyor.  Böylece bürokrasinin azaltılması ve vakit kaybının önlenmesi hedefleniyor.

 

Kurul, Bakanımızın Başkanlığında; Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterlerinden oluşuyor. Yılda en az bir defa toplanacak olan Kurul’un çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ilişkin çalışmalar devam etmektedir.